คลังเก็บรายเดือน: เมษายน 2016

ขอเชิญชวนบุคลากรส่งข้อเสนอโครงกรวิจัย จาก กฟภ. ประจำปี 2559

PNOHT570524001001001

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรที่มีความสนใจจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย(proposal) เพื่อคัดเลือกเป็นหน่วยงานวิจัยในการดำเนินงานวิจัยตามกรอบแผนการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาของ กฟภ. ประจำปี 2559 สามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยภายในวันที่ 30 เมษายน 2559 นี้  ดูรายละเอียดได้ที่  https://www.pea.co.th/RTF/Pages/project2016.aspx

 

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ”ประจำปี 2559

index

       ขอเชิญเสนอผลงานเข้าประกวดโครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ” ประจำปี 2559 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.nrct.go.th/ และ http://rrm.nrct.co.th  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2559

ความเห็นล่าสุด