คลังเก็บรายเดือน: พฤษภาคม 2014

เรื่องเล่างานวิจัย การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นส่วนผสมของวัสดุประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว

ie16_1                  images

ผศ.ตะวันฉาย  โพธิ์หอม  ได้ดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาและพัฒนาวัสดุผสมที่เป็นตัวประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว ซึ่งพบว่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น เถ้าแกลบ เถ้าชานอ้อย ดินขาวเผา สามารถนำมาเป็นส่วนผสมกับปูนแล้วใช้เป็นวัสดุประสาน ในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว อ่านต่อรายละเอียด เรื่องเล่างานวิจัย.ลูกหิน

ความเห็นล่าสุด