คลังเก็บรายเดือน: พฤษภาคม 2011

ขอเชิญสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน Fulbright Thai Visting Scholar Program

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน Fulbright Thai Visting Scholar Program และทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program ประจำปี 2555 บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตรับสมัครวันที่ 16 กันยายน 2554

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญ สมัครรับทุนวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน

ขอเชิญผู้ที่สนใจ สมัครรับทุนโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ของสำนักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดยส่งข้อเสนอโครงการมายัง สนพ. ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2554

ดูรายละเอียด

ความเห็นล่าสุด