คลังเก็บรายเดือน: มิถุนายน 2016

ประชาสัมพันธ์ “วันนักวิจัย” ประจำปี 2559

Research day 2016

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมงาน “วันนักวิจัย” ประจำปี 2559 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 6326 ชั้น 3 EN6  โดยมีประเด็น การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย หมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 และการเสวนาเรื่อง การนำงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดย ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้อำนวยการเทคโนธานี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาเป็นวิทยากรร่วมเสวนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/ลงทะเบียนได้ที่ หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ  โทร.3319

โครงการสำรวจและจัดทำผังการใช้พื้นที่เพื่อการทำนุบำรุงชุมชนท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม

14483511_1067691430017754_1040768655_n14501849_1067691360017761_224449550_n14508534_1067691320017765_1772940944_n14518409_1067641576689406_141999472_n14518563_1067691540017743_333905042_n14528171_1067691273351103_1991380949_n

  

 

เมื่อวันที่ 6 – 10 มิ.ย.2559 ผศ.ดร.สิทธา  เจนศิริศักดิ์  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา หัวหน้า โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559  ได้จัด  โครงการสำรวจและจัดทำผังการใช้พื้นที่เพื่อการทำนุบำรุงชุมชนท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม   โดยได้ไปดำเนิน ที่ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน  อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ซึ่งกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากศูนย์ดังกล่าวเป็นอย่างดี

ความเห็นล่าสุด