คลังเก็บรายเดือน: กันยายน 2014

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 จาก สกอ.

mua-logo

ขอเชิอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 จาก สกอ. ปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม โดยส่งเป็นตัวจริง 3 ชุด พร้อมลงนามกำกับตัวจริงทั้ง 3 ชุด สามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มได้ดังนี้

1. ประกาศรับสมัครทุน สกอ.2558

2.แบบอธิบายข้อเสนอโครงการ

3.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเดี่ยว

4.แบบฟอร์มเลือกคลัสเตอร์

5.แนวทางการเสนอขอโครงการ สกอ.2558

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2558

                   ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาองค์กรและการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งจะปิดรับข้อเสนอ  โครงการภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 สำหรับทุนดังกล่าวเป็นทุนวิจัยของคณะ มีงบประมาณในการวิจัย ไม่เกิน 20,000 บาท/โครงการ และมีสิทธิ์รับได้ 1 ทุน/ปีงบประมาณ ระยะเวลาดำเนินงานไม่เกิน 8 เดือน  ดูรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

1.ประกาศทุนวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2558

2.แบบฟอร์มข้อเสนอวิจัยสถาบัน

4.ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์-คณะวิศวกรรมศาสตร์

4.เกณฑ์งบประมาณ


ความเห็นล่าสุด