คลังเก็บรายเดือน: มีนาคม 2016

ประกาศเว็ปไซต์สำหรับนักวิจัย

Untitled

  ประกาศๆ !!

 สำหรับนักวิจัยที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครทุนวิจัย ต้องเว็ปไซต์นี้เลย  http://www.nrms.go.th/ (ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ)สนใจสามารถส่งได้ทันที่ มีกำหนดวันปิดพร้อม และสามารถติดตามผลจากระบบการแจ้งผลได้เลย

ความเห็นล่าสุด