คลังเก็บรายเดือน: ธันวาคม 2015

ขอแสดงความยินดี นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558

14333097_1446275932052457_7187973253771008051_n 14355130_1446277198718997_960309897936421990_n

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ศุภฤกษ์  จันทร์จรัสจิตต์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรรมการคณะ ให้เป็น บุคลากรดีเด่น ด้านงานวิจัย ประจำปี 2558

ความเห็นล่าสุด