คลังเก็บรายเดือน: มีนาคม 2014

ขอเชิญร่วมงาน วันนักวิจัย ประจำปี 2557

400     DSC00155_01

ขอเชิญร่วมงาน วันนักวิจัย ประจำปี 2557 ในวันที่ 19 มีนาคม 2557
เวลา 10.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุม 6326 ชั้น 3 EN6
หัวข้อ การพัฒนางานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร และการพัฒนา SMEs จากงานวิจัยและงานบริการวิชาการ

สำหรับวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ คือ ผศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผอ. อุทยานวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ ผอ.ITAP

ลงทะเบียนร่วมงานติดต่อได้ที่  คุณอมรรัตน์ เบอร์โทร 3319

ความเห็นล่าสุด