คลังเก็บรายเดือน: กันยายน 2016

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง ที่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้รับการคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

14355071_1451596451520405_7563652917948436535_n

ขอแสดงความยินดี

กับ รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง ที่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “หม้อไอน้ำใช้เตาชีวมวลที่ใช้วัสดุชีวมวลบดละเอียดเป็นเชื้อเพลิง” ได้รับการคุ้มครองจดสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

หากประสงค์ยื่นคำขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ติดต่อได้ที่ นางสาวอมรรัตน์ เขาแก้ว (เอ๋) หน่วยวิจัย โทร.3319

ความเห็นล่าสุด