ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ”ประจำปี 2559

index

       ขอเชิญเสนอผลงานเข้าประกวดโครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ” ประจำปี 2559 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.nrct.go.th/ และ http://rrm.nrct.co.th  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2559

ความเห็นล่าสุด