คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2015

ขอเชิญส่งโครงการ บูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560

index

ขอเชิญโครงการ บูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา        ประจำปีงบประมาณ 2560   ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2558 ที่หน่วยวิจัย

ในรูปแบบไฟล์และเอกสารตัวจริง  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

1.หนังสือ-บูรณาการ

2.แบบฟอร์ม บูรณาการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=1012

 

 

ประชาสัมพันธ์ ทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ttsf

ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2558

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคม 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   http://www.ttsf.or.th

ความเห็นล่าสุด