คลังเก็บรายเดือน: มีนาคม 2017

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม เรื่อง งานวิจัยกับทรัพย์สินทางปัญญา

ขอเชิญ คณาจารย์ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง งานวิจัยกับทรัพย์สินทางปัญญา ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้- 31 มีนาคม 2560 (จำนวน 50 ที่นั่ง เท่านั้น)

รูปประชาสัมพันธ์

ความเห็นล่าสุด