คลังเก็บรายเดือน: กรกฎาคม 2016

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมงานวิจัย เรื่อง เครื่องรีไซเคิลทินเนอร์ใช้แล้ว ที่ได้รับรางวัล นวัตกรรมดีเด่น ในงาน มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10

13631670_1385370224809695_7016834861437352786_n

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมงานวิจัย เรื่อง เครื่องรีไซเคิลทินเนอร์ใช้แล้ว ที่ได้รับรางวัล นวัตกรรมดีเด่น ในงาน มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 ซึ่งมี ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์, ผศ.ดร.สมภพ สนองราษฎร์ และ ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ เป็นทีมงานวิจัย

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

13497607_779800875454935_2686694270555549444_o 13502692_779800872121602_7496752228312485189_o

13466014_779800952121594_9002221706396608759_n

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทีทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและการสนับสนุนจาก UBU Spark เจ้าของผลิตภัณฑ์ “เครื่องปรับสภาวะอากาศปลอดเชื้อแบบเบ็ดเสร็จ”ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด NESP Innovation Award 2016 ประเภทผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

ความเห็นล่าสุด