คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2013

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในงานวันนักวิจัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556

1150246_706270596052998_326734305_n

สรุปประเด็นจากงานวันนักวิจัย ” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 11.00 – 13.00 น ณ ห้องประชุม 6326 ชั้น 3 EN6 โดยมีประเด็นเกี่ยวกับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำตำราวิชาการ ซึ่งมี ผศ.ดร.สมบัติ สินธุเชาวน์ ประธานการจัดทำตำราของคณะมาให้ข้อมูลกระบวนการขอทุนสนับสนุนจากคณะ และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำตำรา กับ รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส รศ.อุทัย สุขสิงห์ และ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล เป็นวิทยากร

คลิ๊กดูรายละเอียดสรุปประเด็นในการจัด KM สรุปประเด็นวิจัย.2556

ความเห็นล่าสุด