คลังเก็บรายเดือน: กุมภาพันธ์ 2016

ประชาสัมพันธ์มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4 (Regional Research Expo 2016)

มหกรรมงานวิจัย

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมฟังเสวนาด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4 (Regional Research Expo 2016) ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.30น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยภายในงานจะมีการจัดเสวนาและการนำเสนอผลงานวิจัยด้านพลังงาน พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยต่างๆมากมาย ประสงค์เข้าร่วมฟังการเสวนาสามรถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://rre2016.ubu.ac.th/register.php หรือแจ้งได้ที่งานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.3319         ภายในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นี้

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ผลงานได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

12745852_1275803152433070_8639283490174105889_n

 

 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์

ผศ.ดร.สมภพ สนองราษฎร์

และ ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์

กับผลงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องรีไซเคิลทินเนอร์ใช้แล้ว ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านใดประสงค์ยื่นคำขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ติดต่อได้ที่ นางสาวอมรรัตน์ เขาแก้ว (เอ๋) หน่วยวิจัย โทร.3319

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ดีมาก

12670463_1273881715958547_1955123315351508719_n

 

 

ขอแสดงความยินดี ดร.คมสันต์ ดาโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ดีมาก เรื่อง “แนวทางเชิงนโยบายและการจัดการปัญหาความคับคั่งและความ มั่นคงของระบบสายส่งไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากการ เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าแบบกระจายตัวภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าราย เล็กและรายเล็กมาก” ในงาน “การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (HERP CONGRESS IV)” โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 70 แห่ง ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ความเห็นล่าสุด