คลังเก็บรายเดือน: กรกฎาคม 2011

ภาพบรรยากาศวันนักวิจัย 1_2554

ภาพบรรยากาศงานวันนักวิจัย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 14 ก.ค.2554

[Gallery not found]

Concept Paper อ.เจริญ สืบเนื่องวันนักวิจัย 54

ขอเชิญร่วมงาน วันนักวิจัย ประจำปี 2554

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ร่วมสังสรรค์ในงาน วันนักวิจัย ประจำปี 2554 ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย และเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 เวลา 11.00 – 13.00 น ที่ห้องประชุม 6326 ชั้น 3 EN 6 รับประทานอาหารว่างและอาหารกลางวันร่วมกันในงาน กรุณาแจ้งการเข้าร่วมงานภายใน วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 เพื่อจะได้จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวันในการบริการที่เหมาะสมต่อไป


ประชาสัมพันธ์วันนักวิจัย_2554

ความเห็นล่าสุด