คลังเก็บรายเดือน: มิถุนายน 2011

วช. ประกาศรับทุนวิจัย 15 กลุ่มเรื่อง เร่งด่วน

วช. ประกาศรับทุน 15 กลุ่มเรื่อง เร่งด่วน โดยส่งข้อเสนอโครงการมาที่โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ ตั้งแต่บัดนี้

จนถึงวันที่ 24 กรกฏาคม 2554

ดูรายละเอียด

ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยดีเด่นเพื่อรับรางวัลในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 5

ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยดีเด่นเพื่อรับรางวัลในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 5 ปิดรับสมัคร 30 มิ.ย.2554

ข่าวรางวัลวิจัย ม.อบ


ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์ภูมิภาค

ขอเชิญเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมแสดงนิทรรศการงานวันนักประดิษฐ์ภูมิภาค

ปิดรับผลงาน 30 มิ.ย.2554

ดูรายละเอียด ข่าวนิทรรศการ

ความเห็นล่าสุด