ข่าว-ประกาศ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่อ...

ประกาศ ส่งรายงาน วิชา การทำความเย็น

ประกาศให้นักศึกษาทำรายงานเรื่อง สารทำความเย็น โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย ด...

กิจกรรม

วิศวกรรมเครื่องกล Big cleanning day

 วิศวกรรมเครื่องกล Big cleanning day

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมใจกันทำกิจกรรม 5 ส. หรือ Big cleanning day ของภาควิชา โดยทำความสะอาด โดยรอบและในอาคาร EN4 และ EN3 จัดผังอุปกรณ์การทดลองภายในอาคารใหม่ เพื่อเป็นการฝึกอบรมตัวเองให้ มีจิตอาสา และรักในสถาบัน

ยินดีกับบัณฑิตใหม่ เครื่องกล

ยินดีกับบัณฑิตใหม่ เครื่องกล

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความความยินดีกับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ที่ได้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดย น้องๆ เครื่องกล ที่กำลังศึกษาอยู่ได้ ร่วมทำกิจกรรมกับพี่บัณฑิต เพื่อแสดงความยินดี และซึมซับ แรงบันดาลใจจากพี่บัณฑิตที่ประสบความสำเร็จ ...

เครื่องกลอาสา 2556

เครื่องกลอาสา 2556

โครงการเครื่องกลอาสา 2556

โครงการ ต้นกล้า ME 2556

โครงการ ต้นกล้า ME 2556

โครงการต้นกล้า ME ปี 2556 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดให้มีโครงการ โครงการต้นกล้า ME ปี 2556 เมื่อ วันที่ 12 ส.ค. 2556

มีข้อผิดพลาด
  • Error loading feed data