เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอน และทำการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการอบแห้ง ประกอบด้วยเครื่องอบแห้งแบบต่างๆ งานวิจัยที่ศึกษาในห้องวิจัยนี้ได้แก่เทคนิคการอบแห้งผลิตผลทางการเกษตรแบบต่างๆ เช่น เนื้อแห้ง พริกแห้ง เป็นต้น ตัวอย่างเครื่องมือในห้องปฏิบัติการนี้ได้แก่

ลำดับ     เครื่องมือและชุดทดลอง    
รูปภาพ

1     ตู้อบแห้งแบบไฟฟ้า (Electrical Drying Chamber)    
2     ชุดสาธิตและทดลองศึกษาการอบแห้งแบบตู้โดยมีลมไหลผ่านอย่างต่อเนื่อง    
3     ชุดสาธิตและทดลองศึกษาการอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด (Fluidized Bed Dryer)    
4     ชุดสาธิตและทดลองศึกษาการอบแห้งแบบแช่แข็ง    
5     ชุดสาธิตและทดลองศึกษาการอบแห้งแบบหมุน (Centrifugal Dryer)    
6     ชุดสาธิตและทดลองศึกษาการอบแห้งแบบสุญญากาศ (Vacuums Dryer)