ประกาศรับสมัครงาน

(30/5/19) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ต.อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา 

(17/5/19)  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง ต.ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี

(17/5/19) ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี

(3/5/19) ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ต.อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ

(24/4/19) ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ

(23/4/19) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี

(5/4/62) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)  ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ

(18/3/62) ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ต.อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

(5/3/62) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ต.อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

(28/2/62)  ประกาศขยายเวลารับสมัครเพื่อสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต.ช่างเทคนิค สังกัดวิศวกรรมโยธา

(28/2/62)  ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ต.อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี

(25/2/62) ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกพนักงานฯ ต.อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

(13/2/19) ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี

(5/2/19)  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

(24/1/62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี

(23/1/62) ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้  ต.อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

(15/1/62)  ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ต.อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี

(21/12/61)  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

(17/12/61)  ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกพนักงาน (เงินรายได้) ต.อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ จำนวน 1 อัตรา

(14/12/61)   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จ้างเหมา ต.นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ

(3/12/61)  ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ต.อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี

(3/12/61)  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา)  ต.นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ

(30/11/61) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ

(21/11/61) ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา  จำนวน  2  อัตรา

(15/11/61) 71.61ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกพนักงาน ต.อาจารย์เคมี

(14/11/61) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

(2/11/61) ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต.ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

(25/10/2561) 2.61.61ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย-ต.อาจารย์-สังกัดภาควิศกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

(25/10/2561) 3. 60.61ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว-ต.ผู้ปฏิบัติงวานวิทยาศาสตร์

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.