ประกาศรับสมัครงาน

(3/12/61)  ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ต.อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี

(3/12/61)  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา)  ต.นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานเลขานุการ

(30/11/61) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ

(21/11/61) ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา  จำนวน  2  อัตรา

(15/11/61) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี

(14/11/61) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ต.อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

(2/11/61) ประกาศผลการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต.ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา

(25/10/2561) 2.61.61ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย-ต.อาจารย์-สังกัดภาควิศกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

(25/10/2561) 3. 60.61ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว-ต.ผู้ปฏิบัติงวานวิทยาศาสตร์

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.