…. งานวิชาการ … โทรศัพท์ 045 – 353315

Get Adobe Flash player

 ประกาศ… สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

>> ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

>> คำร้องออนไลน์ > ขั้นตอนการถอนรายวิชา

>> คู่มือการศึกษาและหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

>> ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

>> ประกาศ หลักเกณฑ์การย้ายสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี

@การเรียนมีปัญหา อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเราได้ “อย่าเก็บปัญหาไว้คนเดียว สอบถามท่านได้ครับ”

การเตือน และการถูกถอนชื่อ

การสำเร็จการศึกษา และการได้รับเกียรตินิยม

แจ้งเตือนนักศึกษา

 

 

ไม่โกงข้อสอบ9.5     ไม่โกงข้อสอบ3      1 ทุจริต ได้ไม่คุ้มเสีย

ตัวคุณเองยังไม่เข้าใจดีพอ7 วิธีใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

   พบครูดีแล้วไม่เรียนอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเราได้