ประกาศเปิดเผยราคากลางฯ คณะวิศวฯ ม.อุบล

ประกาศเปิดเผยราคากลางฯ ม.อบ(วศ)007/2560 จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1.ราคากลาง ชุดโต๊ะทดลองทางไฟฟ้าพร้อมคอนโซล
2.ราคากลาง ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า

ประกาศเปิดเผยราคากลางฯ ม.อบ(วศ)005/2560 จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1. เครื่องเจาะคอนกรีตแบบไฟฟ้า 1 ชุด (ราคากลางCE_60 1. เครื่องเจาะคอนกรีตแบบไฟฟ้า 1 ชุด(1))
2. เครื่องทดสอบกำลังอัดของมอร์ต้า จำนวน 2 ชุด (ราคากลางCE_60 2. เครื่องทดสอบกำลังอัดของมอร์ต้า จำนวน 2 ชุด(1))

ประกาศเปิดเผยราคากลางฯ ม.อบ(วศ)005/2560 จำนวน 2 รายการ ดังนี้
1.  โปรแกรม GIS สำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด (ราคากลางไฟล์ ราคากลางCE_60 1.โปรแกรม GIS สำหรับห้องปฏิบัติการ)
2. ชุดกล้องวัดมุมและวัดระยะอยู่ในเครื่องเดียวกันเพื่อใช้ในงานสำรวจ จำนวน 2 ชุด (ไฟล์ ราคากลางCE_60 2.ชุดกล้องวัดมุมและวัดระยะอยู่ในเครื่องเดียวกันเพื่อใช้ในงานสำรวจ จำนวน 2 ชุด )
3. ชุดกล้องระดับเพื่อใช้ในงานสำรวจ จำนวน 2 ชุด(ไฟล์ ราคากลางCE_60 3. ชุดกล้องระดับเพื่อใช้ในงานสำรวจ จำนวน 2 ชุด)

(9 พ.ย.2559) ประกาศราคากลางโปรแกรม1.   ราคากลางME_60 1) โปรแกรมคำนวณทางไฟไนต์เอเลเมนต์ 1 ชุด
2. ราคากลางME_60 2) เครื่องส่องภาพรังสีความร้อน (THERMOSCAN) 1 ชุด

(1 พ.ย.59)ประกาศเปิดเผยราคากลางฯ คณะวิศวฯ ม.อุบล  ม.อบ(วศ)001/2560  จำนวน 2 รายการ ดังนี้
l ประกาศเปิดเผยราคากลางฯ คณะวิศวฯ ม.อุบล  ม.อบ(วศ)003/2560  จำนวน 1 รายการ ดังนี้
1)      ชุดเครื่องทดสอบเสาเข็มแบบ Seismic Test จำนวน 1 ชุด
<รายละเอียดตามไฟล์ ราคากลางCE_60 เครื่องทดสอบเสาเข็มแบบ Seismic Test>
1)      ราคากลางครุภัณฑ์ชุดทดสอบหาค่า C.B.R  ราคากลาง001_2556 1CBR
2)      ราคากลางครุภัณฑ์ชุดไฮดรอลิค(Hydraulic Jack)  ราคากลาง001_2556 2

ประกาศเปิดเผยราคากลางฯ คณะวิศวฯ ม.อุบล  ม.อบ(วศ)002/2560  จำนวน 4 รายการ ดังนี้
1)      ชุดทดลองการตกตะกอน จำนวน 1 ชุด  <รายละเอียดตามไฟล์ ราคากลางChe_60 1) ชุดทดลองการตกตะกอน>
2)      เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยชนิดพกพา จำนวน 1 เครื่อง  <รายละเอียดตามไฟล์ ราคากลางChe_60 2) เครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยชนิดพกพา>
3)     เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศชนิดอ่านผลได้ทันที (Personal Aerosol Monitor) จำนวน 1 ชุด <รายละเอียดตามไฟล์ ราคากลางChe_60 3) เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศชนิดอ่านผลได้ทันที>
4)     โต๊ะปฏิบัติการพร้อมอ่างล้าง จำนวน 2 ชุด <รายละเอียดตามไฟล์ ราคากลางChe_60 4) โต๊ะปฏิบัติการพร้อมอ่างล้าง>

ประกาศเปิดเผยราคากลางฯ คณะวิศวฯ ม.อุบล  ราคากลาง-ม.อบวศ05_2558
ประกาศราคากลางม.อบ(วศ)04_2558
ประกาศราคากลางม.อบ(วศ)03_2558

ราคากลาง ม.อบ(วศ)02_2558
ราคากลาง มอบ.(วศ)01/58
ประกาศราคากลาง ม.อบ(วศ)10/57
แบบฟอร์มราคากลางChe_57(ม.อบ(วศ)06_2557-1
ประกาศราคากลาง ม.อบ(วศ)05_2557 3 รายการ – IE
ประกาศราคากลาง ม.อบ(วศ)07_2557 เครื่องปรับอากาศ 12 เครื่อง
ประกาศราคากลาง ม.อบ(วศ)08_2557 โปรแกรมวิเคราะห์สถิติ 1 รายการ – IE
แบบฟอร์มราคากลางสนง._57(ม.อบ(วศ)09_2557
ราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้า 3 รายการ

ราคากลางครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง  (4 พ.ย. 56)

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.