ข้อคิด สะกิดใจ

ผู้นำในฝัน

เมื่อคืน….

เหนื่อยและเพลียจากงานมุทิตาจิต 2554 พอหัวถึงหมอนก็หลับ ตื่นนอนตอนเช้า แบบงัวเงีย  มึน แต่ต้องฝืน อาบน้ำ แต่งตัวมาทำงาน ในช่วงอาบน้ำก็นึกไปด้วยว่าเมื่อคืน เราฝันว่าอะไร ทำไม มันถึงเหมือนนอนหลับไม่สนิท

อ้อ… ฝัน…..ว่าเมื่อคืนเดินทางไปไหนก็ไม่รู้ บ้านเมืองเขาน่าอยู่มาก สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกันดี มีอะไรคอยช่วยเหลือ ทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเป็นอย่างดีพูดจาไพเราะเสนาะหู ไม่นินทาว่าร้าย ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่ชิงดีชิงเด่น ไม่คด ไม่โกง

บ้านเมืองนั้นมีผู้นำคนหนึ่ง เป็นคนดีมาก เท่าที่จำได้ ท่านเป็นคนมีลักษณะ ดังนี้

1.มีการศึกษาดี มีความรู้เชิงวิชาการที่ทำให้ผู้ตามมั่นใจได้ว่าผู้นำของเขา เก่ง

2.มีเมตตา มีอัธยาศัยดี มีน้ำใจกับทุกคน

3.มีความจริงใจ ต่อหน้าเป็นยังไง ลับหลังก็เชื่อได้ ว่าไม่นินทา ไม่ให้ร้ายใคร ไม่ สะ ตอ…เบอรี่

4.บริหารงานด้วยหลักวิชา หลักเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์

5.ไม่มีอคติต่อผู้อื่น

6.ยอมรับฟังความเห็นที่แตกต่าง แต่เมื่อต้องตัดสินใจแล้ว มีความเด็ดขาด

7.มีภาวะผู้นำสูง กล้าเผชิญการเปลี่ยนแปลง และมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำองค์กรไปสู่สิ่งที่ดีกว่า

8.ตัดสินใจในเวลาที่พอเหมาะ ไม่ปล่อยปัญหาให้ลุกลาม แบบที่ว่า กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้ หรือทำอะไรก็กลัวแต่ตัวเองจะเสียหาย เลยพาลไม่ทำมันซะ หรือโยนไปให้คนอื่นทำซะ (เอาตัวรอด คนเดียว คนอื่น ตายโหงช่างมัน)

9.ทำบุญตามโอกาสแต่ไม่ต้องถึงขั้นใจใหญ่ทำกฐินทุกปี

10……จำไม่ได้ เพราะสะดุ้งตื่น เสีย ก่อน …แต่ เอาเป็นว่า ได้ 9 ข้อนี้ก็ดีแล้ว ผู้นำในฝัน (วันหลังถ้าฝันอีก จะเอามาเล่าต่อ)

เราควรให้ความสุขแก่องค์กรตามอัตภาพ

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ในปีนี้ตรงกับวันที่  15 กรกฎาคม 2554  เป็นวันอาสาฬหบูชา ถือเป็นวันที่สำคัญในประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์  ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี   ธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรก คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม หรือพระสูตรแห่งการแผ่ขยายธรรมจักร

คำสอนของพระพุทธเจ้าสั่งสอนพวกเราอะไรนั้นมีอยู่มากมายแต่หากจะเอาเรื่องที่เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชานี้ ก็น่าจะเป็นเรื่อง ใจความสำคัญของปฐมเทศนา ซึ่งมีหลักธรรมสำคัญ ๒ ประการคือ 1. มัชฌิมาปฏิปทา กับ 2. เรื่อง อริยสัจ 4

เรื่องที่อยากเขียนวันนี้ เป็น เรื่อง มัชฌิมาปฏิปทา (เพิ่มเติม…)

ทำงาน ต้อง “ทำเป็น” ไม่ใช่ “ทำแค่ให้เสร็จ”

หลายคนทำงานมาหลายปีแต่ก็ยังพบว่าตนเองยังงงๆ กับหลายเรื่อง ทั้งๆที่ ก็บอกว่าทำเหมือนเดิมทุกอย่าง แต่ทำไม ยังผิดพลาด หรือต้องแก้ไข ..ต้องบอกว่า การทำงาน นั้นต้อง “ทำเป็น” ไม่ใช่ “ทำให้เสร็จ”อย่างเดียว เพราะงานที่เสร็จนั้น ยังต้องรอลุ้นก่อนว่า “ถูก หรือผิด”   แต่ถ้า “ทำเป็น” แล้ว รับรองว่าไม่ผิด หรือถ้าหากมีคนมาทักท้วง ก็ “อธิบายได้”

มาลองทบทวนดู ว่าเราทำงานอย่างนี้หรือเปล่า

  1. ต้องรู้ว่าการเป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐนั้น ทุกคนมีศักดิ์ “เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ”  มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดังนั้นงานทุกอย่างจึงต้อง “รับผิดและรับชอบ” ดังนั้น เราต้องศึกษาก่อนว่า กฎหมายที่ “คุ้มหัว” เรา ให้อำนาจเราทำงานนั้นได้ คือกฎหมายอะไร เขียนถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างไร เช่น

พรบ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถือเป็นกฎหมายสูงสุดของมหาวิทยาลัยในเรื่ององค์กร โครงสร้าง หน้าที่ การบริหาร

พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ถือเป็นกฎหมายสูงสุดด้านบริหารงานบุคคล

ระเบียบกระทรวงการคลัง เป็นกฎหมายสูงสุดด้านการเงินการคลัง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุเป็นกฎหมายสูงสุดด้านการบริหารงานพัสดุ

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ เป็นกฎหมายสูงสุดด้านการศึกษาและประกาศกระทรวงศึกษาว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 48 เป็นกฎหมายที่สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับอุดมศึกษา (เพิ่มเติม…)

สัมมาทิฏฐิ

วันวิสาขบูชาไปทำบุญหลายที่ เห็นความแตกต่างของวัด ความคิด ความเชื่อ วัดป่า วัดบ้าน พุทธเหมือนกันแต่ คิดไม่เหมือน ทำไม่เหมือน เื่ชื่อไม่เหมือน นั่งดูไปก็อดคิดไม่ได้ว่าคนเราทำบุญด้วยความคาดหวังที่ต่างกันจริงๆ นั่นเป็นเพราะสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนกัน คือ “สัมมาทิฏฐิ” การทำความเห็นให้ถูกต้อง ความเห็นนี้ก็คือความเชื่อว่าสิ่งที่เราทำนั่นถูกแล้ว ดีแล้ว (เพิ่มเติม…)

ข้อคิดดีๆ มีมาฝาก

๑” ชมคนด้วยวาจา…มีค่ายิ่งกว่ามอบไข่มุกให้เป็นของขวัญ   ทำร้ายคนด้วยวาจา…สาหัสยิ่งกว่าทิ่มแทงด้วยหอกดาบ..”

“ซุนวู”

 ๒” คนอื่นช่วยเรา…เราจะจำไว้ชั่วชีวิต เราช่วยคนอื่น…จงอย่าจำใส่ใจ ”

“ฮั่วหลัวเกิง” (เพิ่มเติม…)