คลังเก็บรายเดือน: มีนาคม 2012

share&Learn2: เตรียมสัมมนาประจำปี

20 มี.ค.2555

ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเตรียมประเด็นการสัมมนาประจำปี มีประเด็นที่จะต้องเก็บไปนำเสนอโดยใช้เค้าข้อมูลเดิมจาก

การสรุปปัญหาปีที่ผ่านมา กับข้อมูลจากการศึกษาดูงานที่ ม.มิดล และ ที่ ม.เชียงใหม่

ประเด็น คือ มีปัญหาอะไรบ้างที่ยังไม่ถูกแก้ กับ จะแก้ด้วยวิธีใด

จากนั้นให้แต่ละงานไปนำเสนอเป็นกิจกรรมที่จะทำเกื่อแก้ปัญหา

โครงการKM ลงมือทันที่ที่มีการประชุมกลุ่มของงานทุกครั้ง ต้อง Share&Learn เรียนรู้ปัญหา และลงมือแก้ ถ้า Share&Learn ครั้งแรกยังไม่เสร็จ ก็ Share&Learn อีกครั้งเพื่อหา solution

ข้อตกลงคือ

1.มีรองบริหาร และหัวหน้าสำนักงานเลขาเข้าร่วมกิจกรรม Share&Learn ของแต่ละงานทุกครั้ง

2. สรุปผลการพูดคุย ถ่ายรูป ลงในwebblog ของแต่ละงานทันที

3. จัดทำแผนกิจกรรมShare&Learn เสนอเป็นภาพรวม

4. เมื่อได้กิจกรรมแก้ปัญหาแล้ว ลงมือแก้ปัญหา สรุป ปรับปรุง เป็น วงจร PDCA

5. ใช้หลัก-ทฤษฎิที่จำเป็น เช่น KEIZEN , HO REN SO

6. ถือเป็นการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี

7. ถือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทำแผนงานประจำปี

ดูรายละเอียด

share&learn1

Learning&Share :การพัฒนาและปรับปุงกิจกรรมนักศึกษา ประเด็นรับน้องใหม่ด้วยรูปแบบใหม่

13 มีนาคม 2553

ประชุมร่วมกับสโสรนักศึกษา ประเด็น เตรียมความพร้อมกิจกรรมรับน้องใหม่ 2555

ผู้เข้าร่วม

คณบดี ผช.คณบดี นักกิจการนักศึกษา นายกสโมสร กรรมการสโมสรนักศึกษา

ประเด็น

1. มีอะไรใหม่ ที่เราเปลี่ยนแปลงได้

รับน้องต้องสร้างสรรค์ ได้ใจ และประทับใจ

SOTUS ต้อวน่ากลัวหรือไม่ คำตอบคือ เราน่าจะเปลี่ยน Look ใหม่ ดูน่าเกรงแต่ไม่น่ากลัว แถมน่าจดจำ

ดังนั้น

1. ต้องเรียนดี แต่งตัวดี (อาจแถมหน้าตาดี)

2. เป็นแบบอย่างที่ดี เช่น ต้องตรงต่อเวลา ไม่เอาเปรียบรุ่นน้อง สอนด้วยความรัก

3. สร้างระบบที่ดีเพื่อการทำงาน ทำอะไรต้องมีคำอธิบาย ไม่ใช้อารมณ์ และต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและคำพูด

4.ทำอะไรให้พอดี อย่าเลยเถิดจนเกิดปัญหา

5. คำนึงถึงประกาศกระทรวง ประกาศ มอบ. ประกาศคณะ