คลังเก็บรายเดือน: มิถุนายน 2011

ทำงาน ต้อง “ทำเป็น” ไม่ใช่ “ทำแค่ให้เสร็จ”

หลายคนทำงานมาหลายปีแต่ก็ยังพบว่าตนเองยังงงๆ กับหลายเรื่อง ทั้งๆที่ ก็บอกว่าทำเหมือนเดิมทุกอย่าง แต่ทำไม ยังผิดพลาด หรือต้องแก้ไข ..ต้องบอกว่า การทำงาน นั้นต้อง “ทำเป็น” ไม่ใช่ “ทำให้เสร็จ”อย่างเดียว เพราะงานที่เสร็จนั้น ยังต้องรอลุ้นก่อนว่า “ถูก หรือผิด”   แต่ถ้า “ทำเป็น” แล้ว รับรองว่าไม่ผิด หรือถ้าหากมีคนมาทักท้วง ก็ “อธิบายได้”

มาลองทบทวนดู ว่าเราทำงานอย่างนี้หรือเปล่า

  1. ต้องรู้ว่าการเป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐนั้น ทุกคนมีศักดิ์ “เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ”  มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดังนั้นงานทุกอย่างจึงต้อง “รับผิดและรับชอบ” ดังนั้น เราต้องศึกษาก่อนว่า กฎหมายที่ “คุ้มหัว” เรา ให้อำนาจเราทำงานนั้นได้ คือกฎหมายอะไร เขียนถึงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างไร เช่น

พรบ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถือเป็นกฎหมายสูงสุดของมหาวิทยาลัยในเรื่ององค์กร โครงสร้าง หน้าที่ การบริหาร

พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ถือเป็นกฎหมายสูงสุดด้านบริหารงานบุคคล

ระเบียบกระทรวงการคลัง เป็นกฎหมายสูงสุดด้านการเงินการคลัง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุเป็นกฎหมายสูงสุดด้านการบริหารงานพัสดุ

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ เป็นกฎหมายสูงสุดด้านการศึกษาและประกาศกระทรวงศึกษาว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 48 เป็นกฎหมายที่สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับอุดมศึกษา (เพิ่มเติม…)

ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน(ร่าง)

ในฐานะที่ผมเป็นผู้แทนคณะไปร่วมร่างข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน

ขอแจ้งความคืบหน้า ดังนี้ครับ

ตอนนี้น่าจะเป็นรูปร่างมากขึ้นแล้ว แต่ต้องเสนอ กบบ.ก่อน

ผมมีร่างให้ดูไปก่อนครับ ท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มโปรด ให้ comment กลับหน่อยแล้วกัน

http://www.eng.ubu.ac.th/~personnel/law/list%20of%20law%20directory/6.UBU_law/personnel%20law%20UBU%202554.doc