ข้อคิดดีๆ มีมาฝาก

๑” ชมคนด้วยวาจา…มีค่ายิ่งกว่ามอบไข่มุกให้เป็นของขวัญ   ทำร้ายคนด้วยวาจา…สาหัสยิ่งกว่าทิ่มแทงด้วยหอกดาบ..”

“ซุนวู”

 ๒” คนอื่นช่วยเรา…เราจะจำไว้ชั่วชีวิต เราช่วยคนอื่น…จงอย่าจำใส่ใจ ”

“ฮั่วหลัวเกิง”

 ๓” มีชีวิตอย่างไร้คุณธรรม  มิสู้ตายอย่างมีคุณธรรม ได้มาด้วยความคดโกง  มิสู้ยอมเสียอย่างซื่อตรง…”

“หวังติ้งเป่า”

 ๔” น้ำใสสะอาดเกินไป…ย่อมไร้ซึ่งมัจฉา  คนที่เข้มงวดเกินไป……ย่อมไร้ซึ่งบริวาร ”

“ปันกู้”

 ๕” ความไม่พอใจ…ความกลัดกลุ้มหงุดหงิด  ควรจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราฮึดสู้มากยิ่งขึ้น  ไม่ควรเป็นสิ่งที่ทำให้เราท้อแท้..ห่อเหี่ยวยอมจำนน

ต่ออุปสรรค์…”

“หลี่ต้าเจา”

 ๖” ในชีวิตของเรา..มิตรภาพเปรียบเสมือนโคมส่องสว่าง  ดวงหนึ่ง….ซึ่งสาดส่องจิตวิญญาณของเราให้สว่างไสว  ทำให้ชีวิตของเรามีแสงสีอันงดงาม..”

“ปาจิน”

 ๗.” ตัวสกปรกก็คิดจะอาบน้ำ เท้าสกปรกก็คิดจะล้างเท้า แต่ใจสกปรก กลับไม่คิดที่จะชำระใจ…”

“หยางว่านหลี่”

 ๘.” สุขสบายเกินไป..เส้นสายก็พลอยหย่อนยาน  จิตใจก็พลอยขลาดกลัว”

“หูหลินอี้”

 ๙.” พูดน้อย กลุ้มน้อย ตัณหาน้อย นอนน้อย… ….ถ้าสี่อย่างนี้น้อย ก็ใกล้จะเป็นเซียนแล้ว”

“ซุนซือเหมี่ยว”

 ๑๐.” คนที่เชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป…  เป็นคนที่โดดเดี่ยวอ้างว้างที่สุด!”

“ลู่ซู”

 ๑๑.” ไม่มีอะไรแย่เท่ากับความเย่อหยิ่งอวดดี…. ผู้ที่คิดว่าตัวเองไม่ดีพอ คือ คนที่ดีพอ…

ผู้ที่คิดว่าตัวเองดีแล้ว คือ ผู้ที่ดีไม่พอ…!”

“ฟังเสี้ยวหยู”

 ๑๒.” ต้องกล้าที่จะมองความจริง… แม้ว่าความจริงอาจจะทำให้เราเจ็บปวดมากๆ”

“จางจื้อซิน”

 ๑๓.” ความอิจฉา เป็นอุปสรรคต่อมิตรภาพ…  ความระแวงสงสัย..เป็นศัตรูตัวร้ายกาจของความรัก…

…ความรักถ้าปราศจากความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันเสียแล้ว

ก็ไม่อาจเชื่อถือซึ่งกันและกันได้”

“ซุนยาง”

 ๑๔ ยามมีควรคิดถึงความจน… ….ยามจนไม่ควรคิดถึงยามมี..!”

“เจิงก่วงเสียนเหวิน”

 ๑๕” อย่าทำความชั่ว เพราะคิดว่าผิดนิดเดียว… อย่าละเว้นการทำความดี… เพราะคิดว่าได้บุญกุศลแค่นิดเดียว…”

“เผยสงจือ”

 ๑๖” รู้เหตุผลไม่อับจน รู้กาละไม่ถูกด่า รู้ประหยัดไม่ขัดสน ”

“ซูลิน”

 ๑๗” ใช้จิตใจที่ชอบตำหนิผู้อื่น…มาตำหนิตัวเอง…..  ใช้จิตใจที่ชอบให้อภัยตัวเอง…ให้อภัยผู้อื่น..”

“เจิงจิ้นเสียนเหวิน”

 ๑๘” ขี้เกียจแล้วยังฟุ่มเฟือย…ย่อมยากจน  ขยันและประหยัด..ย่อมร่ำรวย..”

“ก่วนจ้ง”

 ๑๙”…สูงส่งแต่ไม่เย่อหยิ่ง ชนะแต่ไม่ลำพอง  ปราดเปรื่องแต่รู้จักลงเวที เข้มแข็งแต่มีความอดกลั้น..”

“ขงเบ้ง”

 ๒๐”..ก่อนที่จะเอาชนะคนอื่น…จักต้องเอาชนะตัวเอง  ให้ได้เสียก่อน  ก่อนที่จะว่าคนอื่น…ควรพิจารณาดูตัวเองเสียก่อน

ก่อนหน้าที่จะรู้จักคนอื่น…ควรจะรู้จักตัวเองเสียก่อน..”

“หลี่ปุ๊เหว่ย”

 ๒๑” ผู้ที่รู้จักคนอื่นเป็นคนฉลาด…..ผู้ที่รู้จักตัวเองเป็นคนมีสติ..”

“เล่าจื้อ”

 ๒๒” การตกระกำลำบากเป็นมหาวิทยาลัยชั้นสูงในการฝึกฝนยอดคน..!!”

“เหลียงฉี่เชา”

 ๒๓” สิ่งที่ตัวเราไม่ชอบ …จงอย่าทำกับคนอื่น..”

“ขงจื้อ”

๒๔.” คนที่ทำได้อาจพูดไม่ได้…คนที่พูดได้อาจทำไม่ได้.!!”

“ซือหม่าเชียน”

 ๒๕.” คนเราหนีไม่พ้นความตาย…แต่ความหมายการตายนั้น  ไม่เหมือนกัน…

บ้างมีค่าหนักกว่าขุนเขา…บ้างไร้ค่าเบากว่าขนนก…!”

“ซือหม่าเชียน”

 ที่มา:สุภาณี ปิยพสุนทรา…แปลจากภาษาจีน