Learning&Share :การพัฒนาและปรับปุงกิจกรรมนักศึกษา ประเด็นรับน้องใหม่ด้วยรูปแบบใหม่

13 มีนาคม 2553

ประชุมร่วมกับสโสรนักศึกษา ประเด็น เตรียมความพร้อมกิจกรรมรับน้องใหม่ 2555

ผู้เข้าร่วม

คณบดี ผช.คณบดี นักกิจการนักศึกษา นายกสโมสร กรรมการสโมสรนักศึกษา

ประเด็น

1. มีอะไรใหม่ ที่เราเปลี่ยนแปลงได้

รับน้องต้องสร้างสรรค์ ได้ใจ และประทับใจ

SOTUS ต้อวน่ากลัวหรือไม่ คำตอบคือ เราน่าจะเปลี่ยน Look ใหม่ ดูน่าเกรงแต่ไม่น่ากลัว แถมน่าจดจำ

ดังนั้น

1. ต้องเรียนดี แต่งตัวดี (อาจแถมหน้าตาดี)

2. เป็นแบบอย่างที่ดี เช่น ต้องตรงต่อเวลา ไม่เอาเปรียบรุ่นน้อง สอนด้วยความรัก

3. สร้างระบบที่ดีเพื่อการทำงาน ทำอะไรต้องมีคำอธิบาย ไม่ใช้อารมณ์ และต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและคำพูด

4.ทำอะไรให้พอดี อย่าเลยเถิดจนเกิดปัญหา

5. คำนึงถึงประกาศกระทรวง ประกาศ มอบ. ประกาศคณะ