คลังเก็บรายเดือน: พฤศจิกายน 2013

วิธีการดึงข้อมูลบุคคลไปไว้ในเพ็จของหน่วยงาน

pms2
ท่านสามารถ ลิงค์ด้วยโค๊ด HMTL ไปไว้ในเพ็จของท่านได้ ดังตัวอย่างนี้

<iframe src=”http://app.eng.ubu.ac.th/~personmgr/orgboard2.php?dep=it” width=”100%” height=”800″ border=0></iframe>

ในส่วนตัวหนังสือสีน้ำเงินสามารถเปลี่ยนไปได้ตามแผนกหรือภาควิชาดังนี้

org_code