คลังเก็บรายเดือน: มกราคม 2013

การใช้งาน WordPress เบื้องต้น

ทดสอบการใช้งานเบื้องต้นโดยทำวิดีโอการใช้งาน

[yframe url='http://www.youtube.com/watch?v=VCjO_F-twRE']

แนวทางการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ขอ เรียนชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไปครับ โดยขอให้อาจารย์ผู้สอน หรือผู้ช่วยสอนที่จะใช้ห้องคอมพิวเตอร์ มารับ-ส่งกุญแจและลงบันทึกเพื่อเป้นหลักฐาน ในการใช้งานที่ห้องสารสนเทศ ทุกครั้ง และในกรณีที่เข้าห้องเอากุญแจไม่ได้ให้ติดต่อที่ รปภ. เพื่อเปิดห้องเอากุญแจ จึงขอแจ้งไว้เพื่อจะได้เป้นแนวปฏิบัติต่อไป