ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์  ขอแสดงความความยินดีกับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน ที่ได้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดย น้องๆ เครื่องกล ที่กำลังศึกษาอยู่ได้ ร่วมทำกิจกรรมกับพี่บัณฑิต  เพื่อแสดงความยินดี และซึมซับ แรงบันดาลใจจากพี่บัณฑิตที่ประสบความสำเร็จ