วันสถาปนา มอบ.

มีข้อถกเถียงกันแบบที่เล่นทีจริง ว่า มอบ.เกิดวันที่ 29 ก.ค.33 หรือ 30 ก.ค.33 กันแน่

วันที่ 29 ก.ค.33 คือวันที่ พรบ.มอบ.ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรบ.มอบ.นั้นเป็นกฎหมาย การตรากฎหมายเพื่อใช้งานนั้นเมื่อ ในหลวงทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วจะต้องลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเป็นการประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่ามีกฎหมายฉบับนี้แล้ว และตามหลักปฏิบัติทั่วไปพรบ.จะเขียนไว้ว่ากฎหมายนี้ให้มีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา นั่นคือ 30 ก.ค.2533

ก็ไม่ต้องเถียงกันมากหรอก เอาเป็นว่า ปฎิสนธิในวันที่ 29 แล้วก็คลอดวันที่ 30 ก็แล้วกัน

เรื่องสำคัญกว่า คือ วันเกิดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครคิดยังไง

บางคนก็เห็นว่าสำคัญมาก ก็จัดงานซะใหญ่โต

บางคนเฉยๆ  ทำบุญตักบาตรเงียบๆ ไม่บอกใคร

บางคนลืมวันเกิดตัวเองไปเลย (บางคนแกล้งลืมเพราะไม่อยากเลี้ยงเพื่อน แต่ยังอยากได้ของขวัญ)

พระพยอม กัลยาโน บอกว่าวันเกิด ต้องจัดงานวันเกิดให้แม่เรา เพราะแม่เราเป็นคนเบ่งให้เราเกิด

ส่วนพวกที่ผ่าท้องออกมาก็เลยบอกว่าถ้างั้นฉันต้องจัดงานวันเกิดให้หมอด้วยเพราะหมอเป็นคนผ่าท้องแม่ให้เราเกิด ยุ่งกันไปหมดเพราะมีแต่เถียงกันไปข้างๆคูๆ

สรุปง่ายๆก็แค่ ให้ตระหนักว่าวันนั้นมีความสำคัญและคุณค่าอย่างไรใครที่เราควรรำลึกถึงบ้าง หาโอกาสตอบแทนบ้าง เป็นเรื่องของ “กตัญญู กตเวทิตา”

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกิดขึ้นจากคุณูปการของ ท่าน รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี และมีอีกหลายๆ ช่วยกัน เช่น รัฐมนตรีอนุวรรต วัฒนพงศ์ศิริ  รศ.อุทิศ หิมะคุณ  รศ.ดร.วรพงศ์ สุริยภัทร(สุริยจันทราทอง) ฯลฯ ขออภัยที่ไม่ได้เอ่ยนามอีกหลายท่าน

กตัญญู คือรู้คุณ รู้+สำนึกว่าใครทำประโยชน์ให้เรา มีบุญคุณต่อเรา

กตเวทิตา คือ การตอบแทน

สองคำนี้พระท่านบอกว่าเป็น “เครื่องหมายแห่งคนดี”

คนจีนก็นับถือเรื่องนี้เป็นอันดับต้น เขียนเป็น กฎเด็ดขาดว่า คนขาด“กตัญญู กตเวทิตา” ไม่มีวันประสบความสำเร็จ

คิดแบบคณิตศาสตร์ รู้กตัญญู ก็ได้ไป 50 คะแนน  รู้ กตเวทิตา ก็ได้อีก 50 คะแนน

บางคนคิดว่า สองคำนี้เป็นเรื่องเดียวกัน ไม่ใช่ครับ เป็นคนละคำและความหมาย และควรมีทั้ง 2 คำ

ลองนึกดูซิ ยังมีคนอีกเยอะที่ ไม่มีทั้ง กตัญญู และกตเวที

…..

เขียนมาถึงบรรทัดนี้ก็ไม่ได้หวังอะไรมาก

อยากฝากแค่ว่า  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ท่านทำงานกินเงินเดือนอยู่ทุกวันนี้ นั้น ยังพอจะนับว่าเป็นผู้มีคุณกับท่านบ้างไหม

ตอบแทนมหาวิทยาลัยบ้างเถอะ อย่าคิดแต่จะเอาอย่างเดียว

ถือเป็นของขวัญวันเกิดแก่ สถาบัน

และเป็นกตเวทิตาแก่บุคคลต่างๆที่ได้สร้าง มอบ.ไว้ให้พวกเรา