ไม่มีหมวดหมู่

โปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับบุคลากร

ca_banner

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ใช้งานอย่างถูกต้อง  ซึ่งมีโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมสำนักงาน รวมไปถึงโปรแกรมป้องกันไวรัส ซึ่ง บุคลากร สามารถเข้าดาว์โหลดโปรแกรมได้ ที่ http://www.dms.ubu.ac.th/ 

หรือหากผู้ใช้งานไม่สามารถติดตั้งเองได้ สามารถใช้บริการได้ที่งานสารสนเทศฯ

อนึ่งโปรแกรมนี้เป็นลิขสิทธิ์ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดซื้อเพื่อใช้งานภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่อนุญาต ให้เผยแพร่ออกไปภายนอก

แนวทางการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ขอ เรียนชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไปครับ โดยขอให้อาจารย์ผู้สอน หรือผู้ช่วยสอนที่จะใช้ห้องคอมพิวเตอร์ มารับ-ส่งกุญแจและลงบันทึกเพื่อเป้นหลักฐาน ในการใช้งานที่ห้องสารสนเทศ ทุกครั้ง และในกรณีที่เข้าห้องเอากุญแจไม่ได้ให้ติดต่อที่ รปภ. เพื่อเปิดห้องเอากุญแจ จึงขอแจ้งไว้เพื่อจะได้เป้นแนวปฏิบัติต่อไป