โปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับบุคลากร

ca_banner

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ใช้งานอย่างถูกต้อง  ซึ่งมีโปรแกรมระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมสำนักงาน รวมไปถึงโปรแกรมป้องกันไวรัส ซึ่ง บุคลากร สามารถเข้าดาว์โหลดโปรแกรมได้ ที่ http://www.dms.ubu.ac.th/ 

หรือหากผู้ใช้งานไม่สามารถติดตั้งเองได้ สามารถใช้บริการได้ที่งานสารสนเทศฯ

อนึ่งโปรแกรมนี้เป็นลิขสิทธิ์ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดซื้อเพื่อใช้งานภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ไม่อนุญาต ให้เผยแพร่ออกไปภายนอก