ไม่มีหมวดหมู่

โครงการสำรวจและจัดทำผังการใช้พื้นที่เพื่อการทำนุบำรุงชุมชนท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม

14483511_1067691430017754_1040768655_n14501849_1067691360017761_224449550_n14508534_1067691320017765_1772940944_n14518409_1067641576689406_141999472_n14518563_1067691540017743_333905042_n14528171_1067691273351103_1991380949_n

  

 

เมื่อวันที่ 6 – 10 มิ.ย.2559 ผศ.ดร.สิทธา  เจนศิริศักดิ์  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา หัวหน้า โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559  ได้จัด  โครงการสำรวจและจัดทำผังการใช้พื้นที่เพื่อการทำนุบำรุงชุมชนท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม   โดยได้ไปดำเนิน ที่ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน  อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ซึ่งกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากศูนย์ดังกล่าวเป็นอย่างดี

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ”ประจำปี 2559

index

       ขอเชิญเสนอผลงานเข้าประกวดโครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ” ประจำปี 2559 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.nrct.go.th/ และ http://rrm.nrct.co.th  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2559

ขอเชิญส่งโครงการ บูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560

index

ขอเชิญโครงการ บูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา        ประจำปีงบประมาณ 2560   ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2558 ที่หน่วยวิจัย

ในรูปแบบไฟล์และเอกสารตัวจริง  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

1.หนังสือ-บูรณาการ

2.แบบฟอร์ม บูรณาการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=1012

 

 

ประชาสัมพันธ์ ทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ttsf

ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2558

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคม 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   http://www.ttsf.or.th

ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัย มุ่งเป้า 2559

index

 

เปิดรับแล้ว ทุนวิจัย มุ่งเป้า 2559

เน้นชุดโครงการวิจัยที่มีการบูรณาการ กรณีที่เป็นโครงการเดียว ต้องทำให้ครบวงจร ทั้งนี้ เปิดรับตั้งแต่ 1 ก.ค.- 14 ส.ค.2558 นี้ ดาวน์โหลดเอกสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้

http://www.nrct.go.th/th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/1114/—2559.aspx#.Va3sb6T5fI

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 จาก สกอ.

mua-logo

ขอเชิอส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 จาก สกอ. ปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม โดยส่งเป็นตัวจริง 3 ชุด พร้อมลงนามกำกับตัวจริงทั้ง 3 ชุด สามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มได้ดังนี้

1. ประกาศรับสมัครทุน สกอ.2558

2.แบบอธิบายข้อเสนอโครงการ

3.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเดี่ยว

4.แบบฟอร์มเลือกคลัสเตอร์

5.แนวทางการเสนอขอโครงการ สกอ.2558

เรื่องเล่างานวิจัย การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นส่วนผสมของวัสดุประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว

ie16_1                  images

ผศ.ตะวันฉาย  โพธิ์หอม  ได้ดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาและพัฒนาวัสดุผสมที่เป็นตัวประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว ซึ่งพบว่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น เถ้าแกลบ เถ้าชานอ้อย ดินขาวเผา สามารถนำมาเป็นส่วนผสมกับปูนแล้วใช้เป็นวัสดุประสาน ในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว อ่านต่อรายละเอียด เรื่องเล่างานวิจัย.ลูกหิน

ขอเชิญร่วมงาน วันนักวิจัย ประจำปี 2557

400     DSC00155_01

ขอเชิญร่วมงาน วันนักวิจัย ประจำปี 2557 ในวันที่ 19 มีนาคม 2557
เวลา 10.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุม 6326 ชั้น 3 EN6
หัวข้อ การพัฒนางานวิจัยสู่การจดสิทธิบัตร และการพัฒนา SMEs จากงานวิจัยและงานบริการวิชาการ

สำหรับวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ คือ ผศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผอ. อุทยานวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ ผอ.ITAP

ลงทะเบียนร่วมงานติดต่อได้ที่  คุณอมรรัตน์ เบอร์โทร 3319

ขอเชิญร่วมโครงการทำนุบำรุงศาสนสถานท้องถิ่นในบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่วัดบ้านแขม-ค้อ

picture

ขอเชิญ นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศาสนสถานท้องถิ่นในบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในวันที่ 15-16  กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดบ้านแขม-ค้อ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ติดต่อสอบถามข้อมูล เพื่อร่วมงานได้ที่ อ.สุพัฒน์  จารุกมล 045-353345

 

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในงานวันนักวิจัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556

1150246_706270596052998_326734305_n

สรุปประเด็นจากงานวันนักวิจัย ” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 11.00 – 13.00 น ณ ห้องประชุม 6326 ชั้น 3 EN6 โดยมีประเด็นเกี่ยวกับ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำตำราวิชาการ ซึ่งมี ผศ.ดร.สมบัติ สินธุเชาวน์ ประธานการจัดทำตำราของคณะมาให้ข้อมูลกระบวนการขอทุนสนับสนุนจากคณะ และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำตำรา กับ รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส รศ.อุทัย สุขสิงห์ และ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล เป็นวิทยากร

คลิ๊กดูรายละเอียดสรุปประเด็นในการจัด KM สรุปประเด็นวิจัย.2556

ความเห็นล่าสุด