ไม่มีหมวดหมู่

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “โครงการสำรวจและจัดทำผังการใช้พื้นที่เพื่ออนุรักษ์ศาสนสถาน”

21074410_1406949946091899_1236755530_n21076517_1406949939425233_924489167_n21076554_1406949942758566_1057849031_n21122057_1406949932758567_791928210_n

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม – 2 มิ.ย.2560  ผศ.ดร.สิทธา  เจนศิริศักดิ์  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา หัวหน้า โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560  ได้จัด  โครงการสำรวจและจัดทำผังการใช้พื้นที่เพื่ออนุรักษ์ศาสนสถาน    โดยได้ไปดำเนิน ที่ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน  อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ซึ่งกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากศูนย์ดังกล่าวเป็นอย่างดี

 

 

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2560 ในไตรมาสที่ 2

Congratulation L kulachet.Outside Research FundCongratulation L Araya.Outside Research FundCongratulation L worakan .Outside Research FundCongratulation L phuchong .Outside Research Fund

ขอแสดงความยินดีนักวิจัยดีเด่นของคณะ ประจำปี 2559

รางวัลทุนวิจัยมากที่สุดรางวัลตีพิมพ์มากที่สุด

รางวัลนวัตกรรมดีเด่นรางวัลนวัตกรรมดีเด่น. 2

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ในการจัดงานปีใหม่ของคณะได้มีการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นของคณะ ประเภทต่างๆ ตามรายนาม  ดังนี้

1)  รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภท จำนวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยสูงที่สุด รศ.ดร.อนิรุตต์  มัทธุจักร์

2)  รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภท ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์มากที่สุด คือ ผศ.ดร.ดร.สิทธา  เจนศิริศักดิ์

3)  รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภท นวัตกรรมดีเด่น  เรื่อง  หม้อไอน้ำใช้เตาชีวมวลที่ใช้วัสดุชีวมวลบดละเอียดเป็นเชื้อเพลิง ได้รับการจดสิทธิบัตร คือ รศ.ดร.กุลเชษฐ์  เพียรทอง และ นายจริง  ดินเชิดชู

4)  รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภท นวัตกรรมดีเด่น  เรื่อง  หม้อไอน้ำใช้เตาชีวมวลที่ใช้วัสดุชีวมวลบดละเอียดเป็นเชื้อเพลิง ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร คือ ผศ.ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์และคณะ

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ (KM)” ประจำปีงบประมาณ 2560

 

Km research1

 

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ (KM)” ประจำปีงบประมาณ 2560

ในวันพฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก EN6

                                                            เวลา 10.00 น. – 12.oo น.  แนวทางการเบิกจ่ายโครงการวิจัย

    เวลา 14.00 น. – 16.oo น. แนวทางการเบิกจ่ายโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หากประสงค์เข้าร่วมงาน สามารถแจ้งได้ที่ หน่วยวิจัยฯ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โทร. 3319

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์

  98f2015053109391544อ.ศุภฤกษ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ ที่ได้รับรางวัล

Certificate of Merit for The 2016 International Conference of Systems Biology and Bioengineering“ ในการประชุมวิชาการ World Congress on Engineering 2016 .

London, U.K., 29 June – 1  July, 2016.

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง ที่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ได้รับการคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

14355071_1451596451520405_7563652917948436535_n

ขอแสดงความยินดี

กับ รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง ที่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “หม้อไอน้ำใช้เตาชีวมวลที่ใช้วัสดุชีวมวลบดละเอียดเป็นเชื้อเพลิง” ได้รับการคุ้มครองจดสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

หากประสงค์ยื่นคำขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ติดต่อได้ที่ นางสาวอมรรัตน์ เขาแก้ว (เอ๋) หน่วยวิจัย โทร.3319

โครงการสำรวจและจัดทำผังการใช้พื้นที่เพื่อการทำนุบำรุงชุมชนท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม

14483511_1067691430017754_1040768655_n14501849_1067691360017761_224449550_n14508534_1067691320017765_1772940944_n14518409_1067641576689406_141999472_n14518563_1067691540017743_333905042_n14528171_1067691273351103_1991380949_n

  

 

เมื่อวันที่ 6 – 10 มิ.ย.2559 ผศ.ดร.สิทธา  เจนศิริศักดิ์  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา หัวหน้า โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559  ได้จัด  โครงการสำรวจและจัดทำผังการใช้พื้นที่เพื่อการทำนุบำรุงชุมชนท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม   โดยได้ไปดำเนิน ที่ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน  อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ซึ่งกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากศูนย์ดังกล่าวเป็นอย่างดี

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ”ประจำปี 2559

index

       ขอเชิญเสนอผลงานเข้าประกวดโครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ” ประจำปี 2559 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.nrct.go.th/ และ http://rrm.nrct.co.th  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2559

ขอเชิญส่งโครงการ บูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560

index

ขอเชิญโครงการ บูรณาการ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา        ประจำปีงบประมาณ 2560   ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2558 ที่หน่วยวิจัย

ในรูปแบบไฟล์และเอกสารตัวจริง  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

1.หนังสือ-บูรณาการ

2.แบบฟอร์ม บูรณาการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=1012

 

 

ประชาสัมพันธ์ ทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ttsf

ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2558

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคม 2558

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   http://www.ttsf.or.th

ความเห็นล่าสุด