ข่าวบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ขอเชิญ ส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

download (1)

 

ขอเชิญ ส่งข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งจะปิดรับข้อเสนอโครงการฯ ภายในวันที่ 21 พ.ย.2559

โดยดูรายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามคู่มือการเสนอข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ 2561

และ ให้ กรอกผ่านระบบ http://www.ubu.ac.th/~sme/login.php ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามประการใด

ติอต่อได้ที่ หน่วยวิจัยฯ โทรศัพท์ ภายใน :  3319 หรือ 089-7179577

ความเห็นล่าสุด