ข่าวทั่วไป

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.คมสันติ์ ดาโรจน์ ที่ได้รับรางวัล บทความดีเด่น สาขาไฟฟ้ากำลัง

14900607_1501512676528782_3478223713173220526_n

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.คมสันติ์ ดาโรจน์ ที่ได้รับรางวัล 
บทความดีเด่น สาขาไฟฟ้ากำลัง เรื่อง “Management Real Power Loss of Distribution System Connected with Distributed Generator – Comparisons between Planning and Optimal Dispatching Scenarios” ในการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า EECON-39

ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2559 

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมงานวิจัย เรื่อง เครื่องรีไซเคิลทินเนอร์ใช้แล้ว ที่ได้รับรางวัล นวัตกรรมดีเด่น ในงาน มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10

13631670_1385370224809695_7016834861437352786_n

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมงานวิจัย เรื่อง เครื่องรีไซเคิลทินเนอร์ใช้แล้ว ที่ได้รับรางวัล นวัตกรรมดีเด่น ในงาน มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 ซึ่งมี ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์, ผศ.ดร.สมภพ สนองราษฎร์ และ ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ เป็นทีมงานวิจัย

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

13497607_779800875454935_2686694270555549444_o 13502692_779800872121602_7496752228312485189_o

13466014_779800952121594_9002221706396608759_n

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทีทำงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนและการสนับสนุนจาก UBU Spark เจ้าของผลิตภัณฑ์ “เครื่องปรับสภาวะอากาศปลอดเชื้อแบบเบ็ดเสร็จ”ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด NESP Innovation Award 2016 ประเภทผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

ประชาสัมพันธ์มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4 (Regional Research Expo 2016)

มหกรรมงานวิจัย

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมฟังเสวนาด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4 (Regional Research Expo 2016) ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.30น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยภายในงานจะมีการจัดเสวนาและการนำเสนอผลงานวิจัยด้านพลังงาน พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยต่างๆมากมาย ประสงค์เข้าร่วมฟังการเสวนาสามรถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://rre2016.ubu.ac.th/register.php หรือแจ้งได้ที่งานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.3319         ภายในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นี้

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ผลงานได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

12745852_1275803152433070_8639283490174105889_n

 

 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์

ผศ.ดร.สมภพ สนองราษฎร์

และ ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์

กับผลงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องรีไซเคิลทินเนอร์ใช้แล้ว ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านใดประสงค์ยื่นคำขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ติดต่อได้ที่ นางสาวอมรรัตน์ เขาแก้ว (เอ๋) หน่วยวิจัย โทร.3319

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ดีมาก

12670463_1273881715958547_1955123315351508719_n

 

 

ขอแสดงความยินดี ดร.คมสันต์ ดาโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ดีมาก เรื่อง “แนวทางเชิงนโยบายและการจัดการปัญหาความคับคั่งและความ มั่นคงของระบบสายส่งไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากการ เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าแบบกระจายตัวภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าราย เล็กและรายเล็กมาก” ในงาน “การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (HERP CONGRESS IV)” โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 70 แห่ง ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ขอแสดงความยินดี นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558

14333097_1446275932052457_7187973253771008051_n 14355130_1446277198718997_960309897936421990_n

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ศุภฤกษ์  จันทร์จรัสจิตต์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรรมการคณะ ให้เป็น บุคลากรดีเด่น ด้านงานวิจัย ประจำปี 2558

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ (KM) ด้านงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”ประจำปีงบประมาณ 2559

eng-tran

  ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ (KM) ด้านงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2559ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558  เวลา 10.00-12.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก EN 6 โดยมีประเด็นเรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน หากประสงค์จะเข้าร่วม สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ หน่วยวิจัยฯ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2558  โทร.3319

 

ยินดีต้อนรับ…หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการ

             มุ่งมั่น  สร้างสรรค์ บริการ

                   เพื่องานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

         

กิจกรรม KM Google

 

12122940_1204992456180807_4283431706990627569_n  12087542_1197305143616205_27659143_n 12084031_1197305156949537_2009298293_n  12064017_1197305180282868_1642907044_n

          เมื่อวันที่ 1ตุลาคม 2558 หน่วยสนับสนุนงานวิจัยได้เชิญ อาจารย์อารยา ฟลอเรนซ์       จากภาควิศวกรรมไฟ้าฯ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้  google   เพื่อจัดทำปฏิทินการทำงานและงานเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการทำงาน  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเป็นอย่างมาก

ความเห็นล่าสุด