ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เป้าที่ 3 เชิงหลักการตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

20120717153918

 

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เป้าที่ 3 เชิงหลักการตามแผนยุทธศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจะปิดรับ ในวันที่ 6 ก.ค.2560   และสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

ที่อัพเดตและข้อมูลต่างๆประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่เว็บไซต์ ด้านล่างนี้

http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=0300002363

ความเห็นล่าสุด