ขอเชิญส่ง Concept Paper แผนงานวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562

20120717153918

 

ขอเชิญส่ง Concept Paper แผนงานวิจัยและนวัตกรรม  งบประมาณแผ่นดินประจำปี  2562 โดยจะปิดรับ Concept Paper ในวันที่ 12  มิ.ย.2560   และสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มที่อัพเดตและข้อมูลต่างๆประกอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่เว็บไซต์ ของสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

http://www.ubu.ac.th/web/content.php?cpage=document&content=0800000000&cat=1268

 

ความเห็นล่าสุด