ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะที่ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2560 ในไตรมาสที่ 2

Congratulation L kulachet.Outside Research FundCongratulation L Araya.Outside Research FundCongratulation L worakan .Outside Research FundCongratulation L phuchong .Outside Research Fund

ความเห็นล่าสุด