ขอเชิญเข้าร่วมงานวันนักวิจัย(Research Day)

14711674_1476367965709920_268495013363039654_o

ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมงาน วันนักวิจัย (Research Day)

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 –12.00 น. ณ ห้องประชุม 6326 ชั้น 3 ตึก EN 6 โดยได้รับเกียรติจาก Emeritus Professor Dr. Kazuyoshi Takayama จาก Institute of Fluid Science, Tohoku University, JAPAN มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง Theory and Application of Shock wave and Explosion สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการฯ โทร : 3319

ความเห็นล่าสุด