ขอแสดงความยินดีกับ ทีมงานวิจัย เรื่อง เครื่องรีไซเคิลทินเนอร์ใช้แล้ว ที่ได้รับรางวัล นวัตกรรมดีเด่น ในงาน มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10

13631670_1385370224809695_7016834861437352786_n

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมงานวิจัย เรื่อง เครื่องรีไซเคิลทินเนอร์ใช้แล้ว ที่ได้รับรางวัล นวัตกรรมดีเด่น ในงาน มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 ซึ่งมี ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์, ผศ.ดร.สมภพ สนองราษฎร์ และ ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ เป็นทีมงานวิจัย

ความเห็นล่าสุด