ประชาสัมพันธ์มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4 (Regional Research Expo 2016)

มหกรรมงานวิจัย

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมฟังเสวนาด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 4 (Regional Research Expo 2016) ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.30น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยภายในงานจะมีการจัดเสวนาและการนำเสนอผลงานวิจัยด้านพลังงาน พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยต่างๆมากมาย ประสงค์เข้าร่วมฟังการเสวนาสามรถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://rre2016.ubu.ac.th/register.php หรือแจ้งได้ที่งานวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.3319         ภายในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นี้

ความเห็นล่าสุด