ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ผลงานได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

12745852_1275803152433070_8639283490174105889_n

 

 

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์

ผศ.ดร.สมภพ สนองราษฎร์

และ ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์

กับผลงานสิ่งประดิษฐ์ เครื่องรีไซเคิลทินเนอร์ใช้แล้ว ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านใดประสงค์ยื่นคำขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ติดต่อได้ที่ นางสาวอมรรัตน์ เขาแก้ว (เอ๋) หน่วยวิจัย โทร.3319

ความเห็นล่าสุด