ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ดีมาก

12670463_1273881715958547_1955123315351508719_n

 

 

ขอแสดงความยินดี ดร.คมสันต์ ดาโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ดีมาก เรื่อง “แนวทางเชิงนโยบายและการจัดการปัญหาความคับคั่งและความ มั่นคงของระบบสายส่งไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากการ เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าแบบกระจายตัวภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าราย เล็กและรายเล็กมาก” ในงาน “การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (HERP CONGRESS IV)” โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 70 แห่ง ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ความเห็นล่าสุด