ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ (KM) ด้านงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”ประจำปีงบประมาณ 2559

eng-tran

  ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ (KM) ด้านงานบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2559ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558  เวลา 10.00-12.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก EN 6 โดยมีประเด็นเรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน หากประสงค์จะเข้าร่วม สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ หน่วยวิจัยฯ ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2558  โทร.3319

 

ความเห็นล่าสุด