ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ (KM) ด้านงานวิจัย” ประจำปีงบ 2559

Km research1

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การจัดการความรู้ (KM) ด้านงานวิจัย” ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558  เวลา 10.00-12.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึก EN6 โดยมีประเด็นเรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุน หากประสงค์จะเข้าร่วม สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ หน่วยวิจัยฯภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558   โทร.3319

 

ความเห็นล่าสุด