ขอเชิญสมัครทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปีงบประมาณ 2559

สกว

 

 

     ขอเชิญสมัครทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปีงบประมาณ 2559 ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยเปิดรับสมัครทุน พวอ.ระดับปริญาโท-ปริญาเอก และทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลการรับสมัครทุน

ได้ที่ :http://app.eng.ubu.ac.th/~app/document/document/sc43369151110.pdf

1.สมัครทุน พวอ.ระดับปริญาโท ได้ที่  http://rrimsd.trf.or.th/

2..สมัครทุน พวอ.ระดับปริญาเอก ได้ที่ http://rriphd.trf.or.th/

3.สมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม ได้ที่  http://rrisurf.trf.or.th/ 

 

ความเห็นล่าสุด