ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 จาก วช.

index

 

 

ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่องผลกระทบการใช้แร่ใยหิน และศึกษาวัสดุทดแทน รอบ 2 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัย ได้ที่  http://www.nrms.go.th/   ในระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 4 ธันวาคม 2558 นี้

ความเห็นล่าสุด