ทุนวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

header_lnern_11

 

   ประชาสัมพันธ์ ทุนวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สามารถส่งเอกสารแนวคิดเบื้องต้นโครงการวิจัย (Concept Paper) ได้ที่ หน่วยวิจัยฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 3319    และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://ird.sut.ac.th/lnern/    เอกสารต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้

1.เอกสาร 1- ข้อเสนอโครงการ

2.Tor ฐานรากป_ 59

3.หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน

ความเห็นล่าสุด